Net-metering

Za spodbujanje izgradnje sončnih elektrarn je država vzpostavila sistem Net-metering oz. neto meritve in obračuna električne energije. Sistem je možen za nove elektrarne do moči 11 kWp. Za investicije EKO Sklad ponuja subvencije. 


net-metering-diagram

Bistvo samooskrbe je neto merjenje električne energije na letnem nivoju. To omogoča lastniku naprave, da višek proizvedene električne energije “posodi” v omrežje ter jo vzame iz omrežja, ko naprava ne proizvaja energije. Lastniki sončnih elektrarn tako na koncu leta prejmejo “poračun” za električno energijo, ki bo upošteval razliko med porabljeno in proizvedeno električno energijo. Del računa, ki je vezan na priključno moč, se ne spremeni glede na trenutno stanje. Tako se lahko z investicijo v sončno elektrarno vaš strošek za elektriko zniža za 50-90%, odvisno od porabe energije in velikosti elektrarne.

 

 


Če bo naprava pravilno dimenzionirana, Zero CO2lastnik praktično ne bo imel stroškov z električno energijo, saj jo bo na letni ravni proizvedel toliko, kot jo bo tudi porabil. V primeru viškov energije pa bo te brezplačno prevzel dobavitelj električne energije, s katerim ima lastnik naprave sklenjeno pogodbo o neto dobavi. Lastnik naprave bo moral še vedno plačevati stroške omrežnine, ki so vezani na odjemno mesto (obračunska moč).

 

 

 


V praksi ta sistem deluje, kot da je električno omrežje baterija, ki lahko shranjuje neskončne količine viškov energije.


EKO SKLAD – subvencije

www.ekosklad.si 

EKO Sklad ponuja investitorjem nepovratna sredstva za izgradnjo naprav za samooskrbo z električno energijo – sončne elektrarne zgrajene po sistemu Net-metering. 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave.

V kolikor se odločite, da vam elektrarno inštaliramo mi, vam vse postopke v zvezi s prijavo izdelamo brezplačno.


EKO KREDIT

www.delavska-hranilnica.si

Eko kredit lahko najamete pod naslednjimi pogoji: 16_eko_krediti

 • doba odplačevanje kredita je do 15 let,
 • kredit se odobri brez stroškov odobritve,
 • možnost 6 mesečnega moratorija za vračilo kredita,
 • obrestna mera:
  • za kredite do 60 mesecev fiksna obrestna mera 2,50%
  • za kredite nad 60 mesecev do 120 mesecev je od 6M euribor + 1,50%,
  • za kredite nad 120 mesecev do 180 mesecev je od 6M euribor + 2,00%,
 • za neimetnike osebnega računa se obrestna mera poviša za 0,5% točke,
 • vrsta zavarovanja kredita je odvisna od velikosti kredita,
 • poraba sredstev je namenjena financiranju investicije do 100%,
 • investicijo je potrebno zavarovati pri zavarovalnici in vinkulirati zavarovalno polico v korist Delavske hranilnice.

pdf Eko krediti.pdf

pdf Izjava.pdf


Oglejte si naše najpomembnejše reference